hero-img

Bestellen

Welkom op onze webshop www.reiskofferdealxxl.nl 

* Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw

Totstandkoming overeenkomst;

Stap 1Zoek uw artikel en Kies aantal artikelen.

Stap 2plaats deze in uw winkelwagen

LET OP – Vaak meerdere optie’s mogelijk zoals inhoud Liters

Stap 3U krijgt een overzicht wat u in uw winkelwagen toegevoegd heeft. Is dit correct. Druk op Bestellen.

Stap 4– Overzicht van uw winkelwagen.

Bereken verzendkosten- 

Stap 5 – Gegeven invoeren – Ga verder zonder account of maak een account aan.

Stap 6 – Kies verzendmethode – 

Stap 7 – Kies betaalmethode

* Ideal

* Creditcard

* Bancontact

* Maestro

Stap 8 – LET OP: Bekijk voor afronden van uw bestelling goed uw winkelwagen na. U gaat vervolgens een betaalverplichting aan.

Gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

Druk op Afrekenen. U kunt uw bestelling afronden door de eerder genoemde betaalmethodes af te ronden.

Artikel 15 – Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages

Heeft u vragen over de webshop of over artikelen?

ga naar;

Contactformulier

Wij wensen u veel shop plezier.

Met vriendelijke groet,

Het team van:

reiskofferdealxxl